Acasa

„Omul nu poate deveni om decât dacă este educat.”

Jan Amos Comenius

MISIUNEA ȘCOLII:

Școala noastră va fi locul unde fiecare elev își atinge maximum de capacități intelectuale, morale, civice pentru a se integra într-un mediu social concurențial. Demersul nostru educațional, alături de familie si comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală si armonioasă a individualității umane, formarea personalității autonome si creative a tinerilor. Așa cum este firesc, școala noastră își propune sa modeleze, sa dezvolte personalități echilibrate, tolerante, apte pentru integrare, receptive la nou și la schimbare.