Istoric

ISTORICUL ȘCOLII:
Istoria învăţământului în localitatea Corbeni este relativ scurtă. Astfel, primele referiri la învăţământul din zona noastră sunt cele din perioada 1848-1851 când şcoala din satul Căpăţineni în care învăţau şi copiii satelor Corbeni, Berindeşti, Tulburea, a fost închisă în urma înfrângerii Revoluţiei. Probabil că până la începutul sec. al XIX-lea şcolile erau pe lângă biserici cu puţini elevi, aşa cm se arată în monografia fostei comune Oeşti şi în alte consemnări locale.

În anul 1856 sătenii din Berindeşti iau iniţiativa înfiinţării primei şcoli particulare din comuna noastră. Conjunctura în care a luat fiinţă şcoala a fost favorabilă: pe moşia boierului Dimitrie Malla era administrator Vasile Baltac din comuna Pietroşiţa – Dâmboviţa care şi-a adus drept contabil un învăţător care-şi pierduse slujba după 1848, pe nume Niţă Popescu din aceeaşi localitate Niţă Popescu si-a pierdut încrederea protectorului său şi a rămas fără mijloace de trai. Un sătean mai cu iniţiativă, Nicolae Hoboiu, i-a propus lui Niţă Popescu să deschidă o şcoală particulară, propunere acceptată imediat. Ca local s-a folosit hanul de pe moşia Berindeşti şi apoi o casă nelocuită.

Din anul 1857 s-au redeschis şcolile de stat la iniţiativa noului domn al |ării Româneşti, Alexandru Ghica, numit în iulie 1856 caimacan în locul lui Barbu Stirbei. Astfel, s-a redeschis şi şcoala din satul Căpăţâneni la care s-au înscris şi elevii din celelalte sate ale comunei Corbeni. Era folosit sistemul monitorial, iar anul şcolar se încheia printr-un examen general al elevilor la care participau proprietarii moşiilor, preoţii acestor sate, sub cârmuitorul plaiului Loviştei, părinţii elevilor şi un numeros public ţărănesc.

După Unirea Principatelor a fost promulgată la 1864 Legea Instrucţiunii publice care prevedea învăţământ public gratuit şi obligatoriu. La iniţiativa boierului Dimitrie Malla se construieşte pe moşia lui prima şcoală în satul Berindeşti, unde este numit ca învăţător Ioan Nicolaescu care absolvise seminarul sub îngrijirea boierului. Şcoala a luat fiinţă în 1870 prin ordinul ministrului Aron Florian- ministrul instrucţiunii publice. După 1870 iau fiinţă şcoli şi în satele învecinate. În satul Corbeni, primul învăţător a fost Onu Dinescu, şcoala fiind în casa lui. Abia în anul 1904 s-a construit o şcoală pe proprietatea moşierului Petre Gheorghiu de către Casa şcoalelor şi contribuţia cetăţenilor. În acest mod copiii din satele ce formează comuna Corbeni nu au mai frecventat şcoala din Căpăţâneni.

În anul 1927 s-a construit din fonduri de stat şi contribuţia cetăţenilor şcoala cu 4 săli de clasă care acum este grădiniţă, deoarece şcoala din 1904 avea o singură clasă şi nu mai făcea faţă numărului de elevi. În 1924 învăţământul a devenit obligatoriu de 7 clase în loc de 5. Astfel, în 1940 s-a mai construit un local folosit drept internat pentru elevii din satele mai îndepărtate care frecventau gimnaziul (Arefu, Cicăneşti…)

În felul acesta, centrul de greutate al învăţământului din zonă se mută la Corbeni. În anul 1961 a început construcţia noului local de şcoală, care avea să primească în cele 8 clase ale ei şi mulţi copii ai celor ce lucrau pe şantierele hidrocentralei. Localul a fost dat în funcţiune în anul şcolar 1962-1963 şi avea pe lângă clasele 1-VIII obligatorii şi clase de liceu teoretic, învăţământ de zi şi seral. Şcoala veche a fost folosită un timp ca internat şi sală de sport, apoi parţial ca grădiniţă. În anii ’70 localul şcolii s-a dublat prin construirea părţii de vest cu 6 săli de clasă şi două laboratoare. În anul 1980 liceul s-a mutat în alt local pus la dispoziţie de M.I.C.M. Liceul a luat fiinţă în anul 1962 ca liceu teoretic cu clase de uman şi real, zi şi seral. În 1980 liceul s-a mutat în clădirea unde fusese sediul şantierelor T.C.H., iar în anul 2001 a revenit la vechea locaţie, funcţionând în două schimburi.

Astăzi în comuna Corbeni mai funcţionează Scoala Primara Oestii Pamanteni, Scoala Gimnaziala ,, Prof dr Vasile Vasilescu” Oeşti, Gradinita cu program normal Oesti, Gradinita cu program normal Corbeni, toate structuri ale Scolii Gimnaziale nr 1 Corbeni .

In prezent, Scoala Gimnaziala nr 1 Corbeni functioneaza în localul construit în anul 1961 situat în centrul Comunei Corbeni pe partea stângă a intersecţiei Drumului Naţional 7C cu drumul care duce la Tabăra de Copii „Vidraru”.